Aanbetaling:

Na ondertekening van dit contract wordt binnen 14 dagen de aanbetaling van u verwacht.

Verplichtingen van de verhuurder:

De Verhuurder heeft zich door ondertekening van dit contract verplicht het chalet op het

overeengekomen tijdstip in goede staat aan de huurder op te leveren.

Rechten en verplichtingen van de huurder:

De huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud bekend.

De huurder mag het gehuurde chalet niet aan derden in huur of gebruik afstaan.

De huurder dient zich te houden aan het max. aantal pers. zoals vermeld in het contract.

De huurder zal het chalet netjes bewonen, waarbij hij zich verbindt alle schade door zijn

toedoen aan het gehuurde chalet incl. inrichting te vergoeden.

De huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het chalet stofzuigschoon op te leveren,

van de huurder wordt ook verwacht het afhalen van de bedden en het

ledigen van de vuilnisemmers in de hiervoor bestemde containers.

Ontbinding:

De verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder tussenkomst van de rechter.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom.

Indien de huurder nalaat het gehuurde chalet te betrekken op de dag waarop de huurtermijn

een aanvang neemt zonder de verhuurder hiervan telefonisch of schriftelijk in kennis te hebben gesteld.

Indien de huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

Indien de huurder het chalet voortijdig verlaat.

De huurder wordt aanbevolen bv. een annuleringsverzekering af te sluiten.

Algemeen:

Huisdieren mogen niet worden meegebracht.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van de huurder.

 

Bank Informatie | Rabobank 1770.43.911 | IBAN:NL 41 RABO 0177043911 | BIC: RABO NL 2U