Uw Privacy op ChaletOpTexel.nl

 In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via of vanwege onze website chaletoptexel.nl

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de boeking en of bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens

Als u via deze website informatie opvraagt wordt u gevraagd uw naam en adresgegevens te verstrekken. Deze gegevens en uw e-mailadres kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • het toezenden van de gevraagde informatie;
  • het toezenden van onze maandelijks nieuwsbrief indien u zich hiervoor aanmeld;

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw boeking of bestelling. Ook door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Hiermee wordt u herkend bij een volgend bezoek, en kunnen wij eventueel informatie verzamelen over het gebruik van onze website, teneinde onze dienstverlening te verbeteren. Een cookie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Zie verder ook Cookie Beleid

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u altijd telefonisch of per email contact opnemen met ons. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Google reCaptcha

Op onze webisite is de onzichtbare reCAPTCHA van Google  geïmplementeerd om misbruik van ons contactformulier tegen te gaan. Het gebruik van de onzichtbare reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.